bvb_fluent_in_finante-logo
© Fluent in finante 2016. All Rights Reserved.
facebook
twitter
linkedin
youtube
este un concept creativ realizat de:
BVB-logo-RO_left Depozitarul-Central OTP-AM-Romania-SAI-SA-+-member-copy tradeville fluentinfinante-footer-logo
Aboneaza-te la Newsletter
Fii parte din comunitatea noastra! Lasa-ne adresa ta de e-mail si vei fi conectat la cele mai importante stiri si evenimente.
ABONEAZA-TE
close BCR Pensii
Platforma Universala pentru Investitori
INITIATOR:
bt-capital-new-logo

Vânzarea în lipsa – note introductive


Vanzarea în lipsă (short selling) este utilizată în principal atunci când piața este în scădere și implică vânzarea acțiunilor pe care vânzătorul nu le deține, cu anticiparea de a obține profit din diferența dintre prețul cu care vinde în lipsă și prețul la care va cumpăra ulterior acțiunile. Short selling-ul sau vânzarea în lipsă presupune împrumutul acțiunilor de la un broker printr-un cont în marjă și vânzarea lor, urmând ca ulterior, aceste acțiuni să fie cumparate din piață și restituite brokerului. Dacă prețul acelei acțiuni scade, așa cum speră cel care le-a împrumutat, acesta va obține un profit rezultat din diferența dintre prețul acțiunilor la momentul împrumutului și prețul la care acestea sunt cumpărate și restituite brokerului. Totuși, dacă prețul acțiunilor crește, investitorul trebuie să plătească diferența și să restituie acțiunile brokerului.

Vânzarea în lipsă este un instrument foarte util care poate fi utilizat in diverse strategii de investiție. Sunt beneficii numeroase ale unei vânzări în lipsă pe deplin funcțională pentru piață:

 • Lichiditatea ridicată;
 • Mai buna formare a prețului (piața poate reacționa mai devreme în cazul unor bule ale prețurilor);
 • Lichiditate ridicată a pieței derivatelor, fiind necesară pentru stabilirea eficientă a prețurilor pe piețele de derivate.

Vânzarea în lipsă poate fi utilizată în două tipuri de strategii de investiții:

 • Strategii direcționale: vânzarea în lipsă a instrumentelor financiare în anticiparea unei scăderi a prețurilor.
 • Strategii de valoare relative: cumpărarea unui instrument financiar care ar urma să crească mai mult și vânzarea în lipsă a unui instrument financiar care ar urma să scadă mai vizibil. Profitul potențial poate fi realizat indiferent de direcția pieței.

Vânzarea în lipsă este un instrument pentru consolidarea oportunităților de investiție. Astfel, poate fi utilizat de diverși investitori, spre exemplu: fonduri de hedging, care de obicei au o abordare de câștig absolut, (Long/ short, arbitraj (pret, statistic, risc, convertibil, etc.) doar short), market maker-i, fonduri de investiții, tranzacționarea pe contul house, speculatori sau emitenți de produse structurate.

Deoarece vânzătorul nu deține instumentele financiare în cont, trebuie îndeplinite o serie de condiții pentru ca acesta să poată realiza vânzarea în lipsă:

 • Investitorul trebuie să împrumute acțiunile pentru ca ulterior să le poată livra cumpărătorului în ziua decontării. Poziția short va fi închisp prin cumpărarea acțiunilor din piață și returnarea lor celui care le-a împrumutat (creditorului);
 • O serie de garanții trebuie depuse și menținute pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor viitoare (cumpărarea acțiunilor și returnarea lor creditorului);
 • Echivalentul dividendelor/ altor plăți rezultând din acțiuni corporative trebuie plătit de către debitor (cel care a împrumutat) către creditor (cel de la care au fost împrumutate acțiunile). Astfel, dividendele, acțiunile corporative și garanțiile trebuie reflectate în împrumut.
Tehnici moderne de tranzacționare: vânzarea în lipsă și împrumutul de instrumente financiare
Informații oferite de Bursa de Valori București

Plata tranzacției de vânzare în lipsă


Să presupunem că un investitor anticipează scăderea prețului acțiunilor PlanRo și decide să vândă în lipsă.

Ziua D - Vinde în lipsă acțiuni PlanRo de 100 lei

Ziua D+n - După n zile, investitorul închide poziția prin cumpărarea acțiunilor PlanRo.
Scenariul 1
Scenariul 2
Scenariul 3
Prețul inițial al vânzării în lipsă în Ziua D
100
100
100
Prețul de închidere a poziției, cumpărarea în Ziua D+n
90
100
105
Profit (exceptând costurile)
100-90=10
100-100=0
100-105= -5
Graficul de mai jos prezintă profitul/pierderea înregistrată de un investitor în funcție de prețul unei acțiuni. Profitul potențial maxim este egal cu prețul acțiunilor PlanRo în cazul în care prețul va scădea la 0, în timp ce pierderea potențială este nelimitată deoarece prețul poate crește fără limite.
Mecanismul vânzării în lipsă – necesitatea împrumutului de acțiuni

 • Vânzarea în lipsă este vanzarea unor instrumente financiare/ acțiuni care nu sunt deținute de vânzător;
 • Intrucât vânzătorul trebuie să livreze cumpărătorului acțiunile pe care le-a vândut, el/ea va trebui să împrumute acțiunile înainte de data decontării tranzacției de către Depozitarul Central (2 zile lucratoare de la data tranzacției);
 • Tranzacția de vânzare în lipsa va avea corespunzatoare o tranzacție de împrumut (cu excepția cazului in care poziția este închisă în aceeași zi);
 • Creditorul acțiunilor va percepe un comision;
 • Costurile tranzacției (comisionul de vânzare, comisionul de cumpărare), costurile de împrumut, orice alte costuri de transfer trebuie luate în considerare atunci când este calculat profitul net al unei tranzacții;
 • Trebuie luat în considerare și faptul că creditorul poate solicita acțiunile oricând, astfel că investitorul trebuie să găsească noi acțiuni pentru împrumut, în caz contrar, fiind nevoit să închidă poziția.

Mecanismul vânzării în lipsă – marja inițială

Marja – acest mecanism este necesar pentru asigurarea faptului că cel care vinde în lipsă va avea suficienți bani pentru a putea cumpăra acțiunile pe care le-a vândut în lipsă. 

          Ziua 1 – Acțiunile PlanRo sunt vândute la 100

          Ziua 2 – Prețul acțiunilor PlanRo crește la 115

Poziția (pe hârtie) arată o pierdere de 15 înregistrată de cel care a vândut în lipsă.

În acest caz, în urma vânzării în lipsă, investitorul deține doar 100 în cont (minus costurile tranzacției), bani care nu sunt suficienți pentru a cumpăra acțiunile PlanRo.

Sistemul de marjă a fost creat pentru asigurarea faptului că investitorul care a vândut în lipsă deține bani suficienți pentru a putea răscumpara acțiunile PlanRo oricând. Atunci când deschide o poziție short, vânzătorul trebuie să depună o marjă inițială în contul de marjă, pentru a se asigura că va putea cumpăra acțiunile PlanRo chiar dacă prețul va evolua în direcția inversă celei anticipate (crește).

Astfel:

          Ziua 1 – în contul de marjă se depun 30 din banii proprii și soldul din vânzare în lipsă de 100. Banii disponibili în contul de marjă sunt 130 (suma încasată din vânzarea în lipsă + banii proprii depuși)

          Ziua 2 – Prețul acțiunilor PlanRo urcă la 115 – vânzătorul în lipsă are bani suficienți pentru a cumpăra acțiunile PlanRo dacă va fi necesar.

Mecanismul vânzării în lipsă – menținerea marjei

          Ziua 1 – în contul de marjă se depun 30 din banii proprii și soldul din vânzare în lipsă de 100. Banii disponibili în contul de marjă sunt 130 (suma încasată din vânzarea în lipsă + banii proprii depuși)

          Ziua 2 – Prețul acțiunilor PlanRo urcă la 115 – vânzătorul în lipsă are bani suficienți pentru a cumpăra acțiunile PlanRo dacă va fi necesar.

          Ziua 3 – Prețul acțiunilor PlanRo ajunge la 125, iar banii din contul de marjă sunt 130.

Observații:

 • Începând de acum, contul de marjă este mai mare decât prețul acțiunilor PlanRo  vânzătorul în lipsă își poate acoperi poziția.
 • Totuși, o nouă creștere de 4% a prețului în exemplul acesta (de la 125 la peste 130) va face imposibil de acoperit poziția short doar din banii din contul de marjă. 

Soluție:

 • Nivelul minim de bani disponibili în contul de marjă este menținut – menținerea marjei este definită;
 • Nivelul de bani din contul de marjă este monitorizat constant comparativ cu nivelul de menținere a marjei. De regulă este marcat la piață zilnic (sau chiar mai des în situații extreme);
 • Dacă banii din contul de marjă sunt sub nivelul de menținere a marjei, vânzătorului în lipsă i se cere să depună marja suplimentară în contul de marjă (în caz contrar investitorul poate închide poziția) – apel în marjă.

Mecanismul vânzării în lipsă – apelul în marjă

Să presupunem:

 • Banii inițiali în contul de marjă sunt de 130% din prețul pieței (30 din banii proprii + 100 banii din vânzarea în lipsă);
 • Marja de menținere este 110% din prețul pieței.

          Ziua 1 – depunerea banilor proprii pentru marja inițială de 30 și vânzarea în lipsă la 100. Banii disponibili în contul de marjă sunt egali cu 130 comparativ cu marja de menținere de 110%*100=110.

          Ziua 2 – Prețul acțiunilor PlanRo crește la 115 – vânzătorul în lipsă deține bani suficienți pentru a cumpăra acțiunile PlanRo. Marja de menținere = 110%*115= 126,5 < 130 (în contul de marjă).

          Ziua 3 – Prețul acțiunilor PlanRo urcă la 125. Marja de menținere = 110%*125 = 137,5  >130 în contul de marjă.

Vânzătorul în lipsă nu va deține suficienți bani în cazul unei viitoare creșteri. Astfel, primește un apel în marjă.

Opțiunile vânzătorului în lipsă:

 • Închiderea poziției – prin cumpărarea acțiunilor PlanRo la 125 și asumarea pierderii;
 • Aport suplimentar de bani în contul de marjă – de regulă până la nivelul marjei inițiale. În exemplul nostru este necesar 32,5, rezultând din 130% * 125 = 162,5.

Dacă vânzătorul în lipsă nu optează pentru una dintre variantele de mai sus, poziția sa va fi închisă forțat de broker, pentru a nu induce pericol în piață.

Considerații privind vânzarea în lipsă


 • Trebuie să ai un contract de împrumut. Creditorul va percepe un comision de împrumut.
 • Trebuie să împrumuti acțiunile pentru a le livra în ziua decontării, tranzacțiile de vânzare în lipsă având corespondențe tranzacții de împrumut (cu excepția cazului în care sunt închise în aceeași zi)
 • Trebuie depusă o marjă pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor
 • Poți primi apeluri în marja pentru depunerea de garanții suplimentare în contul de marjă dacă nivelul de menținere a marjei este mai mic decât prețul acțiunilor
 • Pierderea potențială poate depăși marja depusă inițial (pierderea potențială este nelimitată)
 • Costurile de tranzacționare (comisioanele de vânzare și cumpărare), costurile de împrumut, orice alte consturi de transfer trebuie luate în considerare când este calculat profitul net din tranzacții de vânzare în lipsă
 • Este posibil ca creditorul să îți ceară să îi returnezi acțiunile pe care ți le-a împrumutat
 • Poziția poate fi închisă de broker dacă nu răspunzi la apelul în marjă
 • Echivalentul dividendelor trebuie plătit creditorului
 • Chiar dacă vânzătorul în lipsă a anticipat corect pe term lung evoluția prețului acțiunilor, este posibil ca el să nu își poată păstra poziția dacă piața evoluează contra sa și, astfel, este necesară suplimentarea contului în marjă pentru păstrarea poziției

CURSURI ONLINE

Lectia urmatoare
Lectia anterioara
profit lpss