bvb_fluent_in_finante-logo
© Fluent in finante 2016. All Rights Reserved.
facebook
twitter
linkedin
youtube
este un concept creativ realizat de:
BVB-logo-RO_left Depozitarul-Central OTP-AM-Romania-SAI-SA-+-member-copy tradeville fluentinfinante-footer-logo
Aboneaza-te la Newsletter
Fii parte din comunitatea noastra! Lasa-ne adresa ta de e-mail si vei fi conectat la cele mai importante stiri si evenimente.
ABONEAZA-TE
close BCR Pensii
Platforma Universala pentru Investitori
INITIATOR:
bt-capital-new-logo

Scurt Istoric


Procesul de privatizare a economiei românești a început încă din anul 1991 și s-a realizat prin transferul gratuit al unei părți din acțiunile statului și prin vânzarea acțiunilor rămase după transfer.

Transferul gratuit a avut loc pe calea distribuirii de certificate de proprietate. Certificatele de proprietate au putut fi transformate în acțiuni la societățile comerciale de natură financiară, denumite Fonduri ale Proprietății Private, care au devenit ulterior Societăti de Investiții Financiare (SIF). 

Procesul de privatizare în masă s-a desfășurat în 2 etape. În prima etapă s-au distribuit certificate de proprietate în mod gratuit pentru toți cetățenii care aveau 18 ani împliniți la data de 31.12.1990 iar în a 2 a etapă s-au făcut recalculări și s-au emis cupoane nominative în mod gratuit, pentru toți cetățenii care aveau 18 ani împliniți la data de 31.12.1995 și care nu își transformaseră din proprie inițiativă certificatele de proprietate în acțiuni în prima etapă.
Certificatele de proprietate și cupoanele s-au transformat în acțiuni și au fost reflectate în certificatul de acționar.  

În vederea realizării conversiei în acțiuni, cetățenii îndreptățiți prezentau documentele primite în cadrul procesului de privatizare și un act de identitate din care să reiasă codul numeric personal.

Acțiunile dobândite prin schimb sau prin vânzare în cadrul procesului de privatizare în masă, au putut fi tranzacționate pe piețe ale valorilor mobiliare, organizate potrivit legii și aflate sub supravegherea și controlul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (actuala Autoritate de Supraveghere Financiară - ASF). 

În vederea menținerii evidenței deținătorilor de acțiuni, societățile comerciale la care au avut loc privatizări totale sau parțiale au avut obligația să transmită Agenției Naționale pentru Privatizare lista propriilor acționari pentru Registrul unic computerizat. Ulterior, evidențele deținătorilor de acțiuni au fost ținute de societăți de registru independente.
Proces de Privatizare in Masă – cum poți afla dacă ai deja acțiuni?
Informații oferite de Depozitarul Central

31
Registrele independente au funcționat din 1996 până în 2007 când activitatea lor, în ceea ce privește evidența acționarilor și informațiile privind deținerile de valori mobiliare din conturile acestora, așa cum a rezultat din programul de privatizare în masp, a fost preluată de către Depozitarul Central.

Acțiunile erau evidențiate în unica secțiune de registru în care se regăseau toate conturile deținătorilor de acțiuni rezultați în urma procesului de privatizare în masă, devenită astazi, prin preluare, Secțiunea 1 a Depozitarului Central.

Secțiunea I


Instrumentele financiare (acțiuni, obligațiuni, etc) evidențiate în sistemul Depozitarului Central sunt dematerializate și înregistrate în conturi electronice. Astfel, Secțiunea I este secțiunea conturilor individuale care nu se află în administrarea unui intermediar (societate de servicii de investiții financiare sau instituție de credit), conturi în care instrumentele financiare sunt înregistrate direct în numele și pe seama proprietarului și conține informații referitoare la identificarea deținătorilor de instrumente financiare și la detinerile acestora.

În urma procesului de privatizare în masă, 18 milioane de români au devenit acționari la companiile statului. În momentul de față în evidențele Depozitarului Central se află 8.5 milioane de acționari.

Cum afli la ce societăți ești acționar?


Sumarul pozițiilor de cont

Sumarul pozițiilor de cont evidențiaza totalitatea instrumentelor financiare din cont, deținute la diferiți emitenți. Acest document se poate obține numai de la Depozitarul Central, în baza actului de identitate al titularului de cont și a unei cereri pentru eliberarea sumarului pozițiilor de cont. 

Extrasul de cont

Extrasul de cont reprezintă dovada dreptului de proprietate asupra unui anumit număr de acțiuni la o anumită dată pentru un anumit emitent.

Extrasul de cont poate fi obținut direct de la sediul Depozitarului Central sau prin poștă în baza actului de identitate al titularului de cont și a unei cereri pentru eliberarea extrasului de cont, semnată și datată de titularul contului.

Extrasul de cont se poate obține și de la intermediarul al cărui client sunteți, în vederea vânzării acțiunilor, dacă respectivul intermediar are contract încheiat în acest sens cu Depozitarul Central, fiind necesare aceleași documente cu cele descrise mai sus.

Lista intermediarilor autorizați sa elibereze extrase de cont pentru clienții proprii, cu datele de contact ale acestora, se regăsește pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro, secțiunea Deținători, subsecțiunea Sedii servicii deținători.

Cum poți primi dividendele?


Dupa mai multi ani in care procesul de incasare a dividendelor a fost unul complex, din cauza diferentelor de abordare ale fiecarei companii in parte, schimbarile legislative de anul trecut au simplificat si eficientizat intregul proces.

Astfel, incepand cu anul 2015, ca urmare a modificarii cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor și a oricăror alte sume cuvenite deținătorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectuează centralizat prin intermediul Depozitarului Central. 

Distribuirea dividendelor se realizează astfel:

  • Acționarii care sunt clienții unui intermediar își vor primi toate dividendele în contul deschis la intermediarul respectiv.
  • Acționarii care nu au cont deschis la un intermediar, pot încasa dividendele în contul bancar personal indicat Depozitarului Central. 
32

CURSURI ONLINE

Lectia urmatoare
Lectia anterioara