bvb_fluent_in_finante-logo
© Fluent in finante 2016. All Rights Reserved.
facebook
twitter
linkedin
youtube
este un concept creativ realizat de:
BVB-logo-RO_left Depozitarul-Central OTP-AM-Romania-SAI-SA-+-member-copy tradeville fluentinfinante-footer-logo
Aboneaza-te la Newsletter
Fii parte din comunitatea noastra! Lasa-ne adresa ta de e-mail si vei fi conectat la cele mai importante stiri si evenimente.
ABONEAZA-TE
close BCR Pensii
Platforma Universala pentru Investitori
INITIATOR:
bt-capital-new-logo

Bursa de Valori București

www.bvb.ro


Bursa de Valori București este un operator de piață și de sistem autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), care administrează o piață reglementată (PR) și un sistem alternativ de tranzacționare (ATS) compatibil cu standardele europene. BVB, în calitatea sa de operator de piață are scopul de a facilita fluxurile de bani între investitori - cei care au capital și doresc să investească și să-I “multiplice", și emitenți - cei care au nevoie de capital pentru investiții, în scopul de a-și dezvolta afacerea.

Scurt istoric al Bursei de Valori București

De-a lungul existenței sale, activitatea bursei a fost afectată de evenimentele social-politice ale vremii (Răscoala Țărănească din 1907, Războiul balcanic 1912-1913), bursa fiind apoi închisă pe perioada Primului Război Mondial. După redeschidere, Bursa de Valori București a traversat o perioadă de 7 ani de creșteri semnificative, după care a urmat o perioadă tot de 7 ani de scădere accelerată. Activitatea Bursei de Efecte, Acțiuni și Schimb se întrerupe în anul 1948, odată cu instaurarea regimului Comunist în România și cu începerea naționalizării economiei. La acel moment la cota bursei erau înscrise acțiuni emise de 93 de societăți și 77 de titluri cu venit fix (tip obligațiuni). După aproape 50 de ani, Bursa de Valori București a fost reînființată în anul 1995, prima ședință de tranzacționare fiind în 20 noiembrie 1995. În acea zi au fost tranzactionate 905 acțiuni emise de 6 companii listate. In anul 2005, BVB a absorbit piața RASDAQ. În februarie 2008, banca austriacă Erste Group Bank s-a listat la BVB, devenind astfel prima companie înternațională listată pe piața reglementată de la București. Ulterior, Bursa de Valori București a înregistrat o dezvoltare continuă, fiind în prezent singura bursă din România. În 2010, Bursa de Valori București s-a listat pe propria piață reglementată. În 2015, BVB a lansat sistemul alternativ de tranzacționare pentru IMM-urile și start-up-urile aflate în căutare de finanțare.

Piețele administrate de BVB

Piața reglementată – Piața principalp a BVB este o piață reglementată unde instrumentele financiare, cum ar fi acțiuni și drepturi emise de entități (românești și internaționale), obligațiuni (corporative, municipale și titluri de stat), emise de entități din România, precum și obligațiuni corporative internaționale, OPCVM-urile (acțiuni și unități de fond), produse structurate și ETF-uri.  Pe piața reglementată a Bursei de Valori București se tranzacționează acțiuni ale unora din cele mai renumite companii dintr-o varietate de sectoare din România.
Pentru a fi listată pe piața reglementată, o companie trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Să aibă formă juridică de societate pe acțiuni (S.A.);
 • Să aibă valoarea capitalurilor proprii/capitalizare anticipată de minim 1 milion euro;
 • Să aibă un free-float al capitalului de cel puțin 25% (acțiuni care să nu fie detinuțe de companie sau de investitori strategici)
 • Să aibă un istoric al activității de cel puțin 3 ani și să fi întocmit situații financiare pentru această perioadă.

Piața AeRO – segment de piață dedicat listării companiilor la început de drum, start-up-uri și IMM-uri, în vederea  finanțării proiectelor acestora, a poveștilor lor de creștere, a sporirii vizibilității și care să contribuie la dezvoltarea mediului de afaceri. Pentru investitori, o participație într-o societate care se pregătește de listare pe AeRO oferă oportunitatea de a intra în acționariatul acesteia încă de la un nivel incipient al dezvoltării ei. Societățile listate pe AeRO pot avea o dezvoltare accelerată, iar randamentul investițional poate fi unul spectaculos. Potențialii investitori în companiile listate pe AeRO trebuie să fie în cunoștință de cauză cu privire la faptul că un sistem alternativ de tranzacționare este piață desemnată în principal pentru companii de mai mici dimensiuni și start-up-uri, pentru care există tendința să se atașeze un risc investițional mai ridicat fată de companiile admise la tranzacționare pe o piață reglementată. AeRO va include companii cu mare potențial de dezvoltare, precum IT&C. Printr-un plasament într-un start-up sau un IMM, investitorii își vor putea diversifica portofoliile, cu clase de active mai riscante, dar din domenii cu potențial ridicat de creștere la care până acum nu au avut acces pe piața bursieră românească.

Probabil că ați auzit despre RASDAQ. Piața RASDAQ a fost lansată în 1996 unde erau tranzacționate acțiuni și drepturi emise de entități românești provenite din programul marii privatizări. Pe 30 septembrie 2014, Parlamentul României a decis dizolvarea Pieței RASDAQ. Piața a fost operațională până în octombrie 2015. Companiile listate pe RASDAQ au avut posibilitatea sa decida daca vor să promoveze pe piața reglementată sau pe AeRO dacă îndeplinesc cerințele de admitere. 

Depozitarul Central

www.depozitarulcentral.ro


Depozitarul Central este o instituție centrală a pieței de capital din România, membră a grupului Bursa de Valori București, care asigură compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, precum și evidența registrelor societăților emitente.

Astfel, Depozitarul Central facilitează transferul instrumentelor financiare (acțiuni, obligațiuni, titluri de stat etc) și al banilor între vânzător și cumpărător, păstrează în siguranță și actualizează evidențele acționariatului unui număr important de companii din România. 

Decontarea este operațiunea tehnica prin care se sting obligațiile rezultate dintr-o tranzacție, în legătură cu numerarul și instrumentele financiare. 

Decontarea implică două laturi: 

Autoritatea de Supraveghere Financiară

www.asfromania.ro 


Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este o autoritate a Statului Român, cu rol de reglementare, supraveghere și control în piețele financiare non-bancare din România. Activitatea ASF este supusă controlului Parlamentului României și este împărțită pe trei zone de activitate, aferente celor trei piețe reglementate: piața de capital, piața pensiilor private și piața asigurărilor. 

Autoritatea a fost înființată prin comasarea celor trei foste comisii cu atribuții în domeniile circumscrise prezentei arii de activitate - CSA (Comisia de Supraveghere a Asigurărilor), CNVM (Comisia Naționalp a Valorilor Mobiliare) și CSSPP (Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private).
Piețele de capital din România – instituții și actori
Informații oferite de Bursa de Valori București

→ Brokeri
Lectia urmatoare
Lectia anterioara
Depozitarul Central oferă urmatoarele servicii. 

Servicii destinate participanților:

 • Păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare deținute sau administrate de Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru în nume propriu sau pentru clienții săi;
 • Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare realizate în cadrul sistemelor de tranzacționare;
 • Decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare realizate transfrontalier ;
 • Înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare ca urmare a decontării tranzacțiilor;
 • Înregistrarea operațiunilor de împrumut direct de instrumente financiare precum și de restituire a acestora.

Servicii destinate emitenților:

 • Furnizarea listelor consolidate ale deținătorilor de instrumente financiare, structurilor sintetice consolidate și topurilor  acționarilor la o dată specificată, de regulă pentru AGA;
 • Înregistrarea instrumentelor financiare ca urmare a evenimentelor corporative ale Emitentului;
 • Distribuirea de dividende.

Servicii destinate deținătorilor de instrumente financiare:

 • Emiterea extrasului de cont, istoricului de cont și sumarului pozițiilor de cont;
 • Modificarea datelor de identificare ale titularilor de cont;
 • Transferul direct al dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare în conformitate cu Regimul juridic aplicabil;
 • Înregistrare, ridicare restricție pe cont, la cererea titularului;
 • Înscriere, radiere ipotecă mobiliară;
 • Înscriere, radiere garanție financiară.
4 5
Depozitarul Central decontează tranzacțiile încheiate în cadrul sistemelor de tranzacționare (“matched trades”) pentru:

 • piața reglementată administrată de BVB 
 • sistemul alternativ de tranzacționare AeRO 

Decontarea se face utilizând principiul DVP (delivery versus payment), adică instrumentele financiare sunt transferate de la vânzător la cumpărător numai dacă au fost transferate fondurile bănești de la cumpărător la vânzător.

Decontarea are loc la 2 zile după data tranzacției (T+2). Aceasta înseamnă că durează două zile lucratoare din momentul în care o acțiune este cumparată și până la momentul în care intră în portofoliul cumpărătorului. La data decontării are loc transferul efectiv al banilor și al dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare. 

Instrumentele financiare cumpărate se pot vinde (de către cumpărător) și în intervalul dintre data cumpărării inițiale și data decontării. 

Următoarele tipuri de instrumente financiare sunt decontate prin intermediul Depozitarului Central: acțiuni, obligațiuni, titluri de stat, unități de fond, ETF-uri, produse structurate, warrant-uri.

Depozitarul Central păstrează în siguranță și actualizează registrul acționarilor emitentului de instrumente financiare.

Registrul este organizat in 3 secțiuni:
6 7

Fondul de Compensare a Investitorilor

www.fond-fci.ro 


Fondul de Compensare a Investitorilor (FCI) colectează și administrează contribuțiile membrilor pentru cazul în care va fi nevoie de compensarea creanțelor investitorilor provenind din incapacitatea unui membru de a restitui fondurile bănești și/sau instrumentele financiare datorate sau aparținând investitorilor, deținute și/sau administrate în numele acestora în cadrul prestării de servicii de investiții financiare. 
Brokeri

Pentru a investi la Bursa de Valori București, trebuie să deschizi un cont la un intermediar, care poate fi o bancă sau companie care oferă servicii de investiții financiare. Toate companiile trebuie să fie autorizate să tranzacționeze prin sistemul BVB și sunt numiți generic „brokeri”. 

Brokerii autorizați la Bursa de Valori București acționează ca intermediari între cel care cumpără - și un alt investitor reprezentat de brokerul acestuia - cel care vinde. Brokerii sunt indispensabili pentru buna funcționare a piețelor de capital și sunt punctul de legătură cu bursa de valori și companiile listate. Tot brokerul va asigura decontarea tranzacției sau schimbul de bani și acțiuni între cumpărători și vânzători, și care în prezent durează 2 zile lucrătoare. În plus, poate oferi recomandări de investitii potrivite profilului de risc sau analize. 

Alegerea unei firme de brokeraj este începutului acestei călatorii. Poți consulta lista brokerilor autorizați la Bursa de Valori Bucuresti accesând acest link: www.fluentinfinante.ro/gaseste-un-broker. Pentru alegerea brokerului, poți lua în considerare aspecte cum ar fi locația, comisioanele aplicate, serviciile pentru care sunt autorizați, dar și informațiile furnizate pe pagina de internet a BVB cu privire la activitatea lor de tranzacționare.

CURSURI ONLINE

apoi