bvb_fluent_in_finante-logo
© Fluent in finante 2016. All Rights Reserved.
facebook
twitter
linkedin
youtube
este un concept creativ realizat de:
BVB-logo-RO_left Depozitarul-Central OTP-AM-Romania-SAI-SA-+-member-copy tradeville fluentinfinante-footer-logo
Aboneaza-te la Newsletter
Fii parte din comunitatea noastra! Lasa-ne adresa ta de e-mail si vei fi conectat la cele mai importante stiri si evenimente.
ABONEAZA-TE
close BCR Pensii
Platforma Universala pentru Investitori
INITIATOR:
bt-capital-new-logo

Ce este guvernanța corporativă și de ce este importantă?


Guvernanța corporativă este un complex de procese, practici, politici, cadru de reglementare, cu impact asupra conducerii, administrării și controlului unei companii. 

Guvernanța corporativă are un rol important în protejarea intereselor acționarilor, întrucât sprijină maximizarea valorii deținerii în companie pe termen lung, și în stimularea atenției investitorilor asupra companiei, prin transparentizarea și eficientizarea activităților și proceselor din cadrul companiei, întrucât investitorii au nevoie de informații corecte, de calitate și diseminate la timp pentru a putea lua decizii de investiție. 

Codul de Guvernanță Corporativă al BVB


Începând cu anul 2016, companiile listate aplică noul Cod de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București. 

Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București este un set de principii și recomandări pentru companiile ale căror acțiuni sunt listate pe Piața Reglementată. Scopul Codului este de a crea în România o piață de capital atractivă la nivel internațional, în baza celor mai bune practici, a transparenței și încrederii. Codul încurajează companiile să construiască o relație puternică cu acționarii lor și cu stakeholderii, să comunice în mod eficient și transparent, și să manifeste deschidere față de toți investitorii potențiali. 

Acest nou Cod inlocuieste Codul initial care a fost emis in anul 2001 si revizuit in anul 2008. Schimbarea cu noul Cod a aparut din dorinta de a tine cont de lecțiile învățate din aplicarea primelor versiuni ale Codului și din schimbarea cadrului juridic din România și din Europa, precum și de noile aspirații ale societății și ale stakeholderilor cu privire la obligațiile și conduita companiilor. 

Obiectivul Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București este de a spori încrederea în companiile listate, prin promovarea unor standarde de guvernanță corporativă îmbunătățite în aceste companii.

Bursa de Valori București menține un mecanism bazat pe principiul “aplici sau explici”, prin care se transmit în piață informații clare, exacte și actuale despre respectarea regulilor de guvernanță corporativă de către companiile listate.

Elementele centrale ale acestui Cod sunt accesul la informații al investitorilor și protejarea drepturilor acționarilor. Codul încearcă să nu impună companiilor listate obligații excesive care ar putea depăși beneficiile, dar credem cu tărie că eforturile de satisfacere a așteptărilor investitorilor generează avantaje atât pentru companii, cât și pentru conducerea acestora. Prin urmare, fiecare companie listată trebuie să urmărească respectarea tuturor prevederilor din Cod. Rolul unei bune guvernanțe este de a facilita o conducere antreprenorială bună și eficientă, care poate să asigure succesul pe termen lung al companiei.

Companiile vor include o declarație de guvernanță corporativă în raportul anual, într-o secțiune distinctă, care va cuprinde o autoevaluare privind modul în care sunt îndeplinite “prevederile care trebuie respectate”, precum și măsurile adoptate în vederea respectării prevederilor care nu sunt îndeplinite întru totul.

Toate cazurile de nerespectare de către o companie a unei prevederi din secțiunile Codului intitulată “Prevederi care trebuie respectate” vor fi raportate pieței sub forma unui raport curent conform Codului BVB - Operator de Piață.

O versiune simplificată de Cod de Guvernanță este aplicabilă companiilor listate pe piața AeRO, piața de acțiuni din cadrul sistemului alternativ de tranzacționare al Bursei de Valori București, tot începând cu anul 2016. Principiile Codului vor adăuga acestui sistem noi valențe, cu scopul de a construi o piață cât mai atractivă pentru investitori, crescând nivelul de transparență și încredere pentru companiile listate. De asemenea, vor încuraja companiile să creeze o legătură mai stransă cu acționarii și o deschidere câtre toți investitorii potențiali.

Obligații ale companiilor către acționari


Raportarea adecvată a practicilor de guvernanță corporativă oferă investitorilor informațiile necesare pentru a le câștiga și spori încrederea. Bursa de Valori București consideră că acționarii companiilor sunt îndreptățiți să aibă acces la aceste informații. În plus, există o probabilitate mai ridicată ca investitorii care au încredere în modul în care o companie este condusă și controlată, respectiv în practicile de guvernanță ale acesteia, să rămână sau să devină acționari. 

Pentru companiile listate, există trei medii diferite de raportare a informațiilor privind guvernanța corporativa care constituie baza pentru monitorizarea și aplicarea Codului, și anume:

  • O declarație de guvernanță corporativă în raportul anual. De regulă, declarația de guvernanță corporativă include următoarele elemente:
Declarația privind conformitatea cu Codul
Prezintă modul în care compania respectă prevederile Codului și explică în mod adecvat abaterile acesteia de la Cod.
Componența Consiliului
Include numele și experiența membrilor Consiliului și ale directorilor executivi, data primei desemnări, durata mandatului, statutul (executiv/neexecutiv, independent).
Responsabilitățile și activitățile Consiliului și ale comitetelor Consiliului
Rapoarte descriptive din partea Președintelui Consiliului și președinților comitetelor cu privire la activitățile acestora în cursul anului care face obiectul analizei și modul în care au fost îndeplinite responsabilitățile stabilite în regulamentele interne.
Raportul privind remunerarea
Prezintă implementarea politicii privind remunerarea directorilor executivi ai companiei și a membrilor Consiliului;
Risc și control intern
Descrierea caracteristicilor principale ale sistemelor de gestiune a riscurilor și control intern, inclusiv ale funcției de audit intern, și evaluarea eficienței acestora.
Acționari
Organizarea și atribuțiile principale ale adunării generale a acționarilor; identificarea acționarilor semnificativi; descrierea drepturilor acționarilor și informarea cu privire la orice restricții privind drepturile de vot.
  • Secțiunile privind relația cu investitorii de pe pagina de internet. Acestea includ informații esențiale actualizate privind guvernanța și oferă acces la documentele care reglementează guvernanța companiei (de ex. actul constitutiv, termenii de referință ai Consiliului și ai comitetelor Consiliului);
  • Rapoartele curente către BVB care informează participanții din piață cu privire la schimbările la nivelul conformității cu Codul de la publicarea ultimei declarații de guvernanță corporativă și cu privire la informațiile de guvernanță corporativă relevante pentru piață (de ex. schimbarea președintelui Consiliului).

Informațiile privind guvernanța sunt raportate în mod periodic prin intermediul declarației de guvernanță corporativă din cadrul raportului anual și actualizate în permanență prin intermediul rapoartelor curente și paginii de internet.

CURSURI ONLINE

Lectia urmatoare
Lectia anterioara