bvb_fluent_in_finante-logo
© Fluent in finante 2016. All Rights Reserved.
facebook
twitter
linkedin
youtube
este un concept creativ realizat de:
BVB-logo-RO_left Depozitarul-Central OTP-AM-Romania-SAI-SA-+-member-copy tradeville fluentinfinante-footer-logo
Aboneaza-te la Newsletter
Fii parte din comunitatea noastra! Lasa-ne adresa ta de e-mail si vei fi conectat la cele mai importante stiri si evenimente.
ABONEAZA-TE
close BCR Pensii
Platforma Universala pentru Investitori
INITIATOR:
bt-capital-new-logo

Ce este un fond de investiții – concept general


Pe scurt, fondurile de investiții sunt o modalitate de asociere a mai multor investitori care își pun la comun banii pentru a fi investiți în instrumente financiare, urmând ca rezultatele investițiilor să fie împărtite proporțional între investitorii fondului, în funcție de deținerile fiecăruia.

Un fond de investiții reprezintă averea cumulată a mai multor investitori. Sumele de bani acumulate se utilizează pentru a achiziționa instrumente financiare în portofoliu, astfel încât fiecare investitor să dețină o parte din portofoliul fondului, parte pe care este liber să o vândă oricând dorește. Societățile de administrare a investițiilor (SAI) sunt companii specializate care investesc sumele colectate, folosind expertiza și infrastructura lor. Sumele atrase sunt investite conform politicii de investiții stabilită în Documentul Fondului, Prospectul de Emisiune, așa încât investitorii știu unde vor fi investiți banii lor.

Tipuri de Fonduri


Fondurile de investiți se împart in 2 mari categorii: 

 • Fonduri deschise de investiții – UCITS (Undertakings for the collective investment in transferable securities - Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare)
 • Fonduri închise de investiții – AIF (Alternative Investment Funds – Fonduri de investiții Alternative)

Cea mai importantă dintre diferențele acestor tipuri de fonduri este legată de accesarea acestora. Fondurile deschise de investiții permit subscrierea (cumpărarea) și răscumpararea (vânzarea) de unități de fond zilnic.

În schimb, Fondurile închise de investiții permit subscrierea/răscumpararea în intervale de timp specifice. De obicei, acestea din urmă au o durată limitată de funcționare. Ulterior fondul se închide, iar toți investitorii își primesc valoarea deținerii în mod proporțional.

Fondurile deschise de investiții sunt împărțite pe mai multe categorii, în funcție de politica de investiții și implicit de riscul asumat, de câștigul așteptat și de perioada de timp alocată investiției (termen scurt, mediu și lung).

Asociația Administratorilor de Fonduri din Europa, European Fund and Asset Management Association (EFAMA) împarte fondurile în mai multe mari categorii, în funcție de aceste criterii. Astfel, când analizăm piața fondurilor de investiții, vom regăsi urmatoarele categorii:

 • Fonduri monetare – Fonduri cu investiții preponderent în piața monetară (conturi curente și de economii, depozitele, titlurile de stat, etc);
 • Fonduri de obligațiuni – Fonduri cu investiții preponderent în instrumente cu venit fix (obligațiuni municipale, de stat sau corporative, sau alte instrumente financiare cu venit fix);
 • Fonduri diversificate (multi-asset) – Fonduri cu investiții mixte în proporții diferite în piața monetara, instrumente cu venit fix și acțiuni;
 • Fonduri de acțiuni - Fonduri cu investiții preponderent în acțiuni pe piețe locale sau internaționale;
 • Fonduri de Absolute-Return – Fonduri cu investiții flexibile în mai multe clase de active, bazate pe strategii specifice de Absolute-Return care țintesc randamente sustenabile pe termen mediu și lung urmăresc minimizarea riscului;
 • Alte fonduri – Orice alte fonduri care nu se încadrează în strategiile de investiții prezentate mai sus.

Așa cum instrumentele financiare au fiecare un grad de risc asociat, de la cele mai puțin riscante, cum sunt instrumentele de piață monetară, instrumentele cu venit fix și până la acțiuni, la fel și fondurile de investiții sunt clasificate în funcție de gradul de risc pe care acestea le au. Astfel, pornind de la cel mai mic risc la cel mai mare, acestea sunt: Fondurile Monetare, de Obligațiuni, de Absolute-Return, Mixte (Diversificate) și de Acțiuni. Vezi figura de mai sus.

Există un raport direct proporțional între riscul asumat și câstigul așteptat. Acest lucru înseamnă că o investiție care are un risc scăzut poate aduce un câștig constant, dar modest în comparație cu investiția în fonduri cu risc mai mare, dar cu un potențial de creștere mult mai mare. Acest potențial de creștere poate fi oferit de către piețele de acțiuni. Istoric s-a demonstrat că pe termen lung investițiile în acțiuni au adus caștiguri net superioare oricăror alte randamente oferite de produsele clasice de economisire. 

De asemenea, odată cu riscul considerat și potențialul de câștig așteptat, trebuie să știi că, investițiile pe termen mediu și lung pot beneficia de aprecieri ale portofoliului, datorită oportunităților care apar într-o perioadă de timp mai lungă.

Astfel, când dorești să începi un plan de investiții, sunt trei factori importanți de care trebuie să ții cont:

 • Timpul (termenul pe care dorești să investești), 
 • Riscul (gradul de risc cu care te simti cel mai confortabil) și 
 • Câștigul (Randamentul la care te aștepți). 

Dacă reușești să corelezi toți acești factori, atunci decizia pe care o vei lua va fi una potrivită profilului tău de investitor.
9

Cum funcționează fondurile deschise de investiții?


Investitorii pun bani la comun într-un fond de investiții, pe care managerul de fond îi investește în instrumente financiare cum ar fi obligațiuni (de stat, municipale, corporative), acțiuni ale companiilor listate la Bursa de Valori București sau pe bursele internaționale cu scopul de a genera profit, tot pentru investitori. 

Sunt câțiva termeni esențiali în legătură cu investiția într-un fond deschis de investiții:

 • Activ net al fondului – reprezintă suma valorii actualizate a tuturor investițiilor din care se scad cheltuielile curente ale fondului;
 • Unitate de fond – sau Titlu de participare reprezintă deținerea în fond a unui investitor. Când acesta subscrie, de fapt cumpără unități de fond emise de fondul de investiții ales. Activul net al fondului este împărțit într-un număr de unități de fond, în mod similar împărțirii capitalului social al unei firme în acțiuni, astfel, fiecare investitor în fond deține un anumit număr de titluri.
 • VUAN – adică valoarea unitară a activului net reprezintă valoarea unei unități de fond, mai exact prețul unei unități de fond. Acesta variază în fiecare zi, în funcție de evaluarea activelor din portofoliul fondului.
 • Confirmare de tranzacționare – este un document care se transmite de către societatea de administrare a fondului respectiv la momentul în care investitorul cumpără sau răscumpară unități de fond.  Documentul certifică deținerea de către investitor a unui număr de unități de fond, cu o anumită valoare, la data la care acestea s-au tranzacționat.  
 • Distribuitor – este de obicei o companie afiliată societății de administrare, o rețea bancară, care lucrează direct cu publicul, intermediază vânzarea și răscumpararea unităților de fond prin unitățile sale teritoriale.
 • ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară este entitatea care supraveghează și reglementează piața de capital și implicit funcționarea în limitele prevăzute de legislație a fondurilor de investiții și a administratorilor de fonduri.

Cum poți face profit din fonduri deschise de investiții?


Căstigul potențial este unul dintre cele mai importante beneficii ale fondurilor de investiții. Cum poți obține acest lucru?

Primul lucru la care ne gândim este caștigul așteptat, corelat cu riscul asumat. Trebuie să avem grijă să construim un portofoliu cu al cărui risc suntem confortabili și decidem perioada de investiție pe care ne-o propunem. 

În decurs de câțiva ani construim un portofoliu de fonduri de investiții, cât mai diferite, și care să ofere un potențial de apreciere mai mare decât produsele clasice de economisire, cum ar fi conturile de economii, depozitele bancare, etc. Putem accesa fonduri cu risc scăzut-mediu, cum sunt fondurile de obligațiuni în lei, euro sau dolari. 

Pentru că în perioade diferite de timp, unele valute evoluează mai bine decât altele, diversificarea valutară poate fi soluția care să ofere un câștig în plus și să minimizeze riscurile. 

De asemenea, vital pentru un portofoliu pe termen lung sunt fondurile diversificate (mixte) și de acțiuni, care, prin companiile solide cu rezultate financiare bune, aflate în portofoliul fondurilor respective, cresc potențialul de apreciere.

Un mix potrivit de fonduri de investiții este un portofoliu cu diversificare pe clase de active (monetare, obligațiuni, multi-asset, acțiuni, etc) și pe diferite valute (lei, euro sau dolari). în cadrul acestor Fonduri vei regăsi diversificare geografică (țări și regiuni), dar și sectorială (utilități, energie, bunuri de larg consum, IT&C, financiar banxar, etc). 

Care sunt beneficiile investiției în fonduri deschise de investiții?


Cele mai importante beneficii ale fondurilor de investiții sunt: 

 • Câștig sau Randament – Fondurile deschise de investitii pot oferi câstiguri mai mari comparativ cu alte instrumente financiare. Acest beneficiu este direct corelat cu politica de investiții a fiecărui tip de fond și cu riscul aferent acestuia.
 • Accesibilitate – Investitorul utilizează un singur instrument investițional și anume unitatea de fond. Valoarea unei unităti de fond este dată de zeci de instrumente financiare variate și plasamente diversificate, investitorul având acces pe piața de capital și financiară, cu un efort minim de analiză a informațiilor din partea sa;
 • Suma minimă – Contrar credințelor urbane, o investiție într-un fond nu trebuie să se ridice la nivelul zecilor de mii de lei, din contră, majoritatea fondurilor de investiții au o sumă minimă de intrare de 50 de unități monetare, lei, euro sau dolari. 
 • Diversificare – Portofoliul de active ale fondurilor de investiții au în vedere plasamente diversificate, echilibrate, în scopul minimizării fluctuațiilor. De exemplu, deținând cel puțin 20 acțiuni și/sau emisiuni de obligațiuni diferite, se evită pericolul ca rezultatele slabe ale uneia dintre ele să afecteze întregul portofoliu. Unele dintre fondurile de investiții au deja realizată o diversificare geografică (regională sau globală) precum și o diversificare sectorială. Un portofoliu diversificat obține de obicei rezultate mai bune pe termen lung, în condiții de risc mai mic decât o investiție într-un singur instrument financiar.    
 • Management profesionist al banilor – Fondurile deschise de investiții sunt administrate de profesioniști calificați ce beneficiază de experiență și cunoștințe vaste în domeniul piețelor de capital și financiară. Totodată, veniturile din administrare depind direct de performanța fondului, prin urmare societatea de administrare va depune cele mai bune eforturi pentru gestionarea eficientă a investițiilor.
 • Economii semnificative – Fondurile deschise de investitii plătesc comisioane de tranzacționare proporțional mai mici decât investitorii individuali. Costurile de tranzacționare mai reduse se traduc în performanțe semnificativ mai bune ale investitiilor. în plus costurile care se generează sunt împărțite între toți investitorii fondului.
 • Lichiditate – Fondurile deschise de investiții oferă mai multă lichiditate decât alte metode de economisire/investiție, sumele pot fi investite sau răscumparate oricând, față de o investiție directă, unde, în funcție de instrumentele financiare alese există un grad mai mic sau mai mare de lichiditate a investiției.
 • Investiții online – Multe dintre societățile de administrare oferă clienților săi posibilitatea subscrierii și răscumpărării unităților de fond online. Acest lucru se poate face fie prin platforma proprie de tranzacționare online, fie prin platformele de online banking ale distribuitorilor, adică ale băncilor comerciale.
 • Transparența – Investitorii pot urmari zilnic evoluția activului net, în ziare de circulație națională, în publicațiile online, la sediile Distribuitorilor sau la cele ale administratorilor de fonduri. De asemenea, pot analiza caracteristicile fondurilor administrate și structura plasamentelor efectuate de acestea, consultând prospectele, regulile fondurilor, rapoartele periodice către investitori, căt și site-urile societăților de administrare.

Cum investești în fonduri deschise de investiții?


Dacă dispui de o sumă de bani și vrei să devii investitor într-un fond te prezinți la un Distribuitor al fondului respectiv, o sucursală a băncii sau la sediul administratorului de fond cu cartea de identitate. Acolo se vor completa formularele de adeziune-subscriere și vei face un virament bancar în contul fondului. 

În ziua următoare, după calcularea valorii unitare a activului net (VUAN), tranzacția se va aviza și se vor aloca un număr de unități de fond egal cu suma investită de împărțit la VUAN-ul zilei în care ai subscris. În urma acestei tranzacții primești pe e-mail sau la adresă (în funcție de cum ai ales în formular) “Confirmarea de tranzacționare” care atestă numărul de unități de fond pe care le deții, valoarea la care acestea au fost achiziționate și data la care a fost efectuată tranzacția. Ulterior, vei putea subscrie și răscumpăra oricand în functie de ce nevoi ai.

Transparența


Pentru că siguranța este unul dintre aspectele cele mai importante pentru noi atunci când ne administrăm banii, fondurile de investiții sunt strict reglementate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. În plus, legislația din România este aliniată standardelor europene în vigoare, noi directive europene intră în vigoare frecvent și contribuie la protecția și siguranța investitorilor.

Este important de știut că în conformitate cu legislația internațională, dar și cea din România toate fondurile de investiții beneficiază de serviciile unei Bănci Depozitare și Custode. Acesta are rolul de a ține în siguranță toate instrumentele financiare aflate în portofoliul fondurilor și de a calcula și certifica zilnic activele acestora.

Ca parte din supraveghere și monitorizare, societățile de administrare a investițiilor au obligația să întocmească rapoarte anuale și semestriale cu privire la activitatea fondurilor de investiții administrate, în cel mai mic detaliu, luând în calcul fiecare instrument financiar în parte. Astfel, investitorii pot avea o imagine clară în privința investițiilor lor. Mai mult decât atât, majoritatea adminsitratorilor de fonduri pregătesc rapoarte lunare ale fondurilor, ceea ce înseamnă că informația la care ai acces poate fi foarte actuală.

Ori de câte ori dorești să afli informații despre portofoliul propriu sau despre evoluția unor fonduri de investiții, te poți adresa administratorului de fonduri, iar acesta îți va răspunde în cel mai scurt timp posibil și te va îndruma către informațiile solicitate.

Bine de știut!


Plasamentele (sau investițiile) în fonduri de investiții nu sunt garantate în nici un fel, nici de stat nici de oricare alta dintre agențiile, fondurile, societățile sau instituțiile publice sau guvernamentale;

Ca orice alt căștig realizat pe teritoriul României, câștigurile din fonduri de investiții sunt supuse impozitării, conform legislației în vigoare.

Performanțele trecute, adică randamentele aduse în trecut de fond, nu sunt și nu pot fi considerate un indicator cu privire la performanțele viitoare, și prin urmare, cu atât mai puțin pot fi considerate garanții cu privire la câștigurile ce pot fi obținute în viitor.

Documentele unui fond de investiții în care vei adera atunci când vei subscrie în fondul respectiv sunt:

 • Prospectul de Emisiune și Regulile fondului, sunt documente complexe care cuprind toată activitatea fondului respectiv și reprezintă, alături de legislație, cele mai importante documente care reglementează activitatea sa;
 • Documentul cheie destinat investitorilor (DICI), un scurt document de doar 2 pagini, construit după standarde europene și din care poți afla cele mai importante informații cu privire la fondul respectiv: obiective și politica de investiții, profilul de risc și de randament al investiției, comisioanele și cheltuielile fondului, performanțe anterioare și informații practice despre administratorul fondului, depozitar, etc.

Pe majoritatea materialelor de informare sau publicitate a fondurilor de investiții vei regăsi următoarele Note legale:

Citește Prospectul de Emisiune și Documentul cheie destinat investitorilor (DICI) înainte de a investi în aceste fonduri! Performanțele anterioare ale fondurilor nu reprezintã o garanție a realizãrilor viitoare. 

Atenție: 
Materialul prezentat face parte din demersul de educare financiară pe care OTP Asset Management Romania îl susține prin proiecte proprii sau prin cele ale partenerilor săi, așa cum este platforma fluentinfinante.ro.  În acest sens, materialul este creat în termeni cât mai simpli, ușor de înțeles și nu urmează terminologia și definițiile prezente în legislația în vigoare.
Recomandăm ferm înaintea oricărei investiții, aprofundarea legislației în vigoare și a documentelor fondurilor alese spre investiție.

CURSURI ONLINE

Lectia urmatoare
Lectia anterioara