bvb_fluent_in_finante-logo
© Fluent in finante 2016. All Rights Reserved.
facebook
twitter
linkedin
youtube
este un concept creativ realizat de:
BVB-logo-RO_left Depozitarul-Central OTP-AM-Romania-SAI-SA-+-member-copy tradeville fluentinfinante-footer-logo
Aboneaza-te la Newsletter
Fii parte din comunitatea noastra! Lasa-ne adresa ta de e-mail si vei fi conectat la cele mai importante stiri si evenimente.
ABONEAZA-TE
close BCR Pensii
Platforma Universala pentru Investitori
INITIATOR:
bt-capital-new-logo

ETF-uri

Informații oferite de Tradeville

Un ETF este un fond de investiții ce se tranzacționează la bursă la fel ca acțiunile. Un ETF deține active, cum ar fi acțiuni, mărfuri, sau obligațiuni și se tranzacționează aproape de valoarea activului net în cursul zilei de tranzacționare. Cele mai multe ETF-uri urmăresc un indice, cum ar fi un indice bursier sau indicele de obligațiuni. ETF-urile pot fi atractive ca investiții din cauza costurilor reduse, eficiență fiscală, și caracteristici asemănătoare acțiunilor.

Fondurile de investiții adună bani de la mai mulți investitori și îi plasează în diverse instrumente financiare cu scopul de a obține randamente pozitive. Investiția într-un fond trebuie privită la fel ca investiția într-o afacere. Dacă fondul este administrat bine, în timp, prețul unității de fond va crește, iar tu vei beneficia direct de această apreciere.

Fondurile de investiții sunt înființate de regulă de către Societăți de Administrare a Investițiilor (SAI). Acestea stabilesc valoarea inițială a unității de fond, adună fondurile bănești plasate inițial de către investitori și emit fiecărui investitor un număr inițial de unități de fond corespunzător sumei depuse.

După înființare, SAI-ul plasează sumele acumulate în instrumente financiare în funcție de specificul fondului. De exemplu, banii acumulați în fondul ETF BET Tradeville au fost folosiți în proporție de peste 95% pentru a cumpăra acțiuni ce intră în componența indicelui BET. Astfel, valoarea unității de fond ETF BET Tradeville fluctuează în funcție de evoluția acțiunilor indicelui BET.

Pentru fondurile deschise, subscrierile și răscumpărările se fac zilnic. Astfel, pentru ETF BET Tradeville, prima zi de funcționare a coincis cu prima zi de listare a fondului la Bursa de Valori București. Din acea zi, investitorii individuali pot cumpăra și vinde unități ETF BET Tradeville direct la bursă, prin intermediul unui broker, între orele 09:45 și 18:00, numărul minim tranzacționat fiind de o unitate.

În funcție de modalitatea emiterii/răscumpărării unităților de fond:

 • Fondurile deschise de investiții permit investitorilor să subscrie sau să răscumpere unități de fond zilnic, o dată pe zi.
 • Fondurile închise de investiții permit investitorilor să subscrie sau să răscumpere unități de fond la intervale mai mari de timp (lunar, trimestrial sau chiar anual). Unele fonduri închise se tranzacționează la bursă, caz în care investitorii pot cumpăra sau vinde unități de fond pe parcursul ședinței de tranzacționare. În cazul unor astfel de fonduri, investitorul trebuie să acorde atenție ecartului dintre VUAN și prețul de piață, de regulă, pe piața locală majoritatea fondurilor se tranzacționează la discount față de valoarea unitară a activului net.
 • Fondurile tranzacționabile (Exchange Traded Funds) sunt fonduri deschise de investiții, care, potrivit legislației locale, au ca obiectiv replicarea cât mai precisă a structurii și performanței unui indice. Deși sunt listate la bursă, spre deosebire de fondurile închise, ecartul dintre preț și VUAN este mult mai redus atât datorită prezenței unui market-maker, cât și mecanismului special de subscriere și răscumpărare. ETF BET Tradeville (TVBETETF) este singurul fond deschis tranzacționabil din România și are ca obiectiv replicarea structurii și a performanței indicelui BET.

În funcție de clasele de active în care investesc:

 • Fonduri de acțiuni. Investesc minim 85% din active în acțiuni. De regulă, pe perioade lungi de timp (10-20 ani) fondurile de acțiuni obțin randamente superioare depozitelor bancare. ETF BET Tradeville, este un fond tranzacționat la bursă ce investește în acțiuni și este administrat pasiv, administratorul respectând cu strictețe structura indicelui BET.
 • Fondurile monetare și de obligațiuni. Investesc în instrumente cu venit fix, depozite bancare, obligațiuni corporative și titluri de stat, respectând anumite criterii privind scadențele. Sunt recomandate pentru cei care caută să parcheze, pe perioade scurte de timp, disponibilitățile financiare sau investitorilor care nu au o toleranță ridicată la risc.
 • Fondurile mixte. Investesc atât în instrumente cu venit fix, cât și în acțiuni. În funcție de expunerea pe acțiuni, fondurile mixte se împart în: fonduri defensive (maxim 35% expunere pe acțiuni); fonduri echilibrate (între 35% și 65% expunere pe acțiuni); dinamice (minim 65% expunere pe acțiuni) și flexibile (între 0% și 100% expunere pe acțiuni).

Fondurile de investiții sunt autorizate și monitorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), iar activele lor sunt evaluate de Depozitarul Fondului, o instituție bancară care certifică valoarea unității de fond.

Avantaje:

 • Economisești timp. O echipă de manageri profesioniști se ocupă de investițiile tale în locul tău;
 • Obții diversificare. Spre deosebire de investiția directă într-o singură acțiune, portofoliile fondurilor de investiții dețin mai multe acțiuni. De exemplu, portofoliul fondului tranzacționabil ETF BET Tradeville conține toate cele 10 acțiuni ale indicelui BET;
 • Poți cumpăra oricâte unități de fond dorești– numărul de unități deținute nu este limitat;
 • Activitatea de administrare este reglementată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;
 • Ai parte de transparență. Structura fondului pe indice ETF BET Tradeville este actualizată zilnic pe acest site, astfel încât investitorii știu în orice moment în ce anume sunt investiți banii lor;
 • Ai acces la performanță – pe perioade lungi de timp (minim 5 ani), randamentele fondurilor de acțiuni tind să depășească dobânzile bancare. ETF BET Tradeville este un fond de acțiuni, administrat pasiv;
 • Ai parte de lichiditate – Pentru ETF BET Tradeville, banii investiți pot fi retrași oricând, pe când în cazul depozitelor bancare dobânda cumulată este pierdută dacă retragerea se face înainte de scadență. 

Riscuri:

 • Prețul instrumentelor financiare poate fluctua semnificativ, ceea ce înseamnă că poți pierde bani;
 • Pentru fondurile care investesc pe piețele străine există riscul variațiilor cursului de schimb;
 • Fondurile de acțiuni pot trece prin perioade de volatilitate ridicată, drept pentru care perioada recomandată pentru investiție, este de minim 3 ani;
 • Randamentele fondurilor administrate activ depind foarte mult de abilitatea și experiența managerilor de fond.Atenție: 

Materialele Tradeville au rol exclusiv informativ, de orientare și de suport de învățare și nu reprezintă o sugestie de investiție sau analiză financiară. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice, pe care fiecare investitor trebuie să le analizeze în raport cu propria persoană.

Alte instrumente financiare
Informații oferite de Bursa de Valori București și Tradeville

→ ETF-uri

Certificate

Informații oferite de Bursa de Valori București

Pentru investitor, diversificarea portofoliului reprezintă o prioritate constantă pentru reducerea riscului de piață. Prin urmare, investitorul poate urmări să introducă în portofoliul său și o componenta de management al riscului, prin instrumente financiare complexe, cum sunt certificatele. 

Produsele structurate de tipul certificatelor sunt instrumente financiare hibrid, de natura instrumentelor financiare care reprezintă obligații financiare ale unui emitent (“debt”) față de deținătorul instrumentului, și includ o componentă derivată de natură să modifice profilul de risc și randamentul instrumentului. Orice certificat are la bază un anumit activ suport, care poate fi un alt instrument financiar (de ex. actiuni), un indice bursier sau valutar, o rată a dobânzii, o marfă sau chiar combinații formate din alăturarea acestor instrumente, precum și orice alt activ sau indicator; cu alte cuvinte, evoluția prețului certificatului este strâns legatăa de evoluția instrumentului/activului suport la care se raportează. Certificatele sunt emise, de regulă, de instituții financiare ca instituțiile de credit, societăți de servicii de investiții financiare sau alte tipuri de firme de investiții.

Specific este și faptul că emitentul certificatelor poate oferi același tip de certificat în mod continuu, prin emisiuni individuale de certificate, in cadrul unui program de ofertă și în limitele conforme cu prevederile prospectului de bază și cu celelalte documente suplimentare, încorporate și aprobate de către o autoritate financiară din statele membre UE.

Prospectul de emisiune și celelalte materiale suplimentare se află la dispoziția publicului pe web-site-ul BVB, pentru fiecare tip de certificate și emisiune individuală.
10
Instrumentele financiare de tipul certificatelor au un grad de complexitate mai ridicat, datorită particularităților de funcționare, care subliniază și trăsături comune instrumentelor financiare derivate:

 • emitentul “înlocuiește” fluxurile de numerar obișnuite (ex. la obligațiuni, acestea sunt cupoane și rambursare principal la scadență) cu fluxuri non-standard care sunt determinate (“derivate”) prin condiționarea acestor fluxuri raportat la evoluția prețului său a valorii unui activ suport;
 • fluxurile de numerar depind de performanța activului suport;
 • certificatele pot avea caracteristici suplimentare (ex: efect de levier și/sau protecție a capitalului investit), care modifică dinamica valorii instrumentului comparativ cu nivelul activului suport.

Certificatele sunt instrumente financiare care se disting prin următoarele trăsături: 

 • combină strategii complexe sau active suport variate, fiind apreciate datorită posibilităților de a satisface diferite profiluri investiționale de risc – conservator, moderat sau riscant;
 • reprezintă o modalitate de diversificare a portofoliului, datorită faptului că emitentul poate emite instrumente pe orice activ suport, inclusiv clasele de active inaccesibile în mod tradițional investitorilor de retail (mărfuri, valute, indici etc.);
 • oferă flexibilitate în denominarea instrumentului: cu o investiție mică de bani se obține o expunere pe orice activ suport. Această denominare este facilitată de „proporție” sau „rată”, element care permite accesul la expunere similară a investitorului față de activul suport, dar cu o investiție redusă;
 • în funcție de profilul de risc, investitorul poate opta pentru diverse grade de protecție a sumei investite;
 • unele categorii au potențial pentru randamente mai mari decât instrumentele tradiționale de economisire aflate la dispoziția investitorilor de retail (ex. Depozite bancare, obligațiuni);
 • investitorii pot beneficia atât din creșterea, cât și din scăderea pieței, în funcție de strategiile de tranzacționare și de așteptări;
 • nu există cerințe de marjă: nivelul marjei nu se suplimentează (ca în cazul instrumentelor derivate atunci când poziția deținută înregistrează pierdere datorită evoluției nefavorabile a prețului activului suport);
 • investitorii cunosc metodologia după care se determină prețul sau valoarea de piață a unui certificat, pot avea acces în timp real la tranzacționarea la BVB și la monitorizarea performanței instrumentelor deținute;
 • se tranzacționează și se decontează în mod similar cu valorile mobiliare (de tipul acțiunilor și obligațiunilor), spre deosebire de instrumentele financiare derivate, care se tranzacționeaza în marjă.

Certificatele listate au și entități care asigură cotații de preț permanente, denumiți furnizori de lichiditate. Aceștia mențin cotații ferme de cumpărare și vânzare în baza cerințelor stabilite de BVB cu privire la volumul minim de instrumente și spread-ul maxim dintre prețul de vânzare și cumpărare. Investitorul beneficiază astfel de posibilitatea de a executa tranzacții de cumpărare sau vânzare pe parcursul ședintei de tranzacționare. Totuși, investitorii pot întâlni situații în care un furnizor de lichiditate se poate afla în incapacitatea de a furniza cotații în timpul sedinței de tranzacționare datorită unor disfuncționalități tehnice sau alte situații, cazuri în care BVB diseminează public notificarea primită din partea furnizorului.

La BVB sunt disponibile la tranzacționare următoarele categorii de certificate:

 • Certificate de investiție (certificate index): Urmăresc evoluția unui activ suport „unu-la–unu”. Aceste instrumente sunt caracteristice investitorilor care urmaresc investiții pe termen mediu și lung, riscul investiției fiind echivalent cu riscul de piață, dacă raportarea se face exclusiv la activul suport. Astfel, acest instrument permite investitorului expunerea la activul suport fără a realiza o investiție directă pe piața acestuia, performanța certificatului evoluând în același sens cu cea a activului suport.
 • Certificate cu capital protejat: Sunt adresate investitorilor care caută oportunități de investire cu grad de siguranță sporit. Certificate cu capital protejat sunt recunoscute ca fiind printre cele mai sigure investiții în certificate, deoarece au o componentă de protecție a capitalului, parțială sau totală, în funcție de parametrii de emitere stabiliți de către emitent. Aceste instrumente prezintă risc scăzut de pierdere a investției inițiale (în limite cunoscute încă de la momentul efectuării investiției), cu condiția menținerii poziției până la maturitatea certificatului. Certificatele cu capital protejat sunt destinate în special investitorilor cu toleranță scazută/moderată la risc, care urmăresc investirea pe termen mediu/lung și care doresc protejarea acesteia pe un orizont de timp similar și, totodată, anticipează o evoluție pozitivă a prețului/nivelului activului suport până la maturitate. Totuși, în cazul unei evoluții adverse a activului suport, pierderea maximă, raportată la valoarea nominală a certificatului, este limitată, în funcție de parametrii stabiliti în documentele de emisiune. Câștigul potențial este corelat cu evoluția activului suport (nu este limitat), și depinde totodată de nivelul prestabilit al participației (nivelul expunerii la performanța activului support). La maturitate, investitorul primește o valoare cel puțin egală cu nivelul de protecție prestabilit al emisiunii. Investitorul trebuie să cunoască faptul că protecția capitalului se aplică la valoarea nominală a certificatului și nu la prețul de achiziție. Protejarea capitalului funcționează numai la maturitatea certificatului, astfel că orice decizie de a lichida anticipat poziția este supusă riscului de piață. Prețul certificatului fluctuează în funcție de anumiți parametri, cum sunt: prețul și volatilitatea activului suport, costurile de finanțare și hedging suportate de emitent pentru emiterea certificatului.
 • Certificatele turbo: Sunt adresate investitorilor cu un apetit sporit la risc, care caută oportunități de investire cu potențial sporit de randament. Certificatele turbo sunt instrumente cu efect de levier ridicat, fiind destinate investitorilor cu profil de risc ridicat care au o strategie de tranzacționare activă și care analizează și caută să anticipeze direcția viitoare a pieței activului suport. Certificatele turbo oferă posibilitatea investitorilor de a beneficia de evoluția pieței activului suport în ambele direcții (creștere și scădere), prin certificate turbo long și turbo short. Datorită efectului de levier, certificatele turbo au un grad de risc mai mare decât riscul de piață, investitorul putând pierde până la întreaga sumă investită.

Pentru a tranzacțtiona certificate, investitorii trebuie să se adreseze intermediarilor autorizați (societăți de servicii de investiții financiare, instituții de credit) care au calitatea de participanți la piața administrată de BVB. Lista completă este accesibilă din pagina web a BVB, în cadrul secțiunii Intermediari. Rolul Bursei de Valori București este acela de a facilita întâlnirea cererii și ofertei și încheierea de tranzacții între cumpărător și vânzător, prin intermediul participanților la piață, după care tranzacțiile sunt înregistrate și procesate în vederea efectuării operațiunilor de compensare-decontare de către instituția specializată – Depozitarul Central.

Warrant-urile

Informații oferite de Bursa de Valori București

Warrant-urile sunt instrumente emise de instituții financiare și create pe baza altor instrumente sau active, ca de exemplu o acțiune, un indice bursier, un coș de acțiuni, o marfă, acestea purtând denumirea generică activ suport. 

Odată ce un investitor cumpără un warrant, acest instrument ăi oferă titularului, dreptul (dar nu și obligația) de a cumpăra sau de a vinde activul suport la un anumit preț. Acest preț se numeste „preț de exercitare”.

Warrant-urile se tranzacționeaza la fel ca acțiunile, fără a utiliza conturi în marjă. De cele mai multe ori warrant-urile se emit cu o anumită maturitate, de până la un an, dar există posibilitatea ca emitentul să stabilească și maturități mai lungi.

CURSURI ONLINE

Lectia urmatoare
Lectia anterioara
t